Du som ska renovera,bygga om eller bygga till
får dra av 30% av arbetskostnaden.
Maxbelopp är 50 000kr/år och person

( fastighetsägaren )

Följ länken för mer upplysning

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html